SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI


• Kocaeli Tarihi Coğrafyası
• Osmanlı Fetihlerinden Önce Kocaeli ve Çevresi
• Orhan Gazi ve Osmanlı Kuruluş Döneminde Kocaeli
• Kocaeli ve Çevresine Göçler
• Seyahatnamelerde Kocaeli
• Yakınçağ Dönemi
• Ticaret, Ekonomi ve Ulaşım Tarihi
• Nüfus Tarihi
• Toplumsal Yapı
• Milli Mücadele Dönemi
• Cumhuriyet Dönemi
• Sanayi Tarihi
• SEKA Tarihi
• Basın Tarihi
• Sağlık Hizmetleri ve Kurumları Tarihi
• Spor Tarihi
• Sanat ve Mimari Tarihi
• Şehirleşme ve Şehir Kültürü
• Tarihsel Yapılar ve Tarihçeleri
• Kocaeli’nde Tarihi Şahsiyetler
• Kocaeli ve Çevresinde Dil ve Edebiyat Çalışmaları
• Kocaeli ve Çevresinde Yemek ve Beslenme Kültürü
• Kocaeli ve Çevresinde El Sanatları