SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI

 

• Kocaeli Tarihi Coğrafyası

• Osmanlı Fetihlerinden Önce Kocaeli ve Çevresi

• Osmanlı Kuruluş Döneminde Kocaeli

• Kocaeli ve Çevresine Göçler

• Seyahatnamelerde Kocaeli

• Kocaeli Bölgesi Vakıfları

• Yakınçağ Dönemi Kocaeli

• Ticaret, Ekonomi ve Ulaşım Tarihi

• Nüfus Tarihi

• Toplumsal Yapı

• Milli Mücadele Dönemi

• Milli Mücadele Kahramanları

• Cumhuriyet Dönemi

• Sanayi Tarihi

• SEKA Tarihi

• Sağlık Hizmetleri ve Kurumları Tarihi

• Spor Tarihi

• Servetiye Cephesi

• Kocaeli Basın Tarihi

• Sanat ve Mimari Tarihi

• Şehirleşme ve Şehir Kültürü

• Tarihsel Yapılar ve Tarihçeleri

• Kocaeli’nde Tarihi Şahsiyetler

• Kocaeli ve Çevresinde Dil ve Edebiyat Çalışmaları

• Kocaeli ve Çevresinde Yemek ve Beslenme Kültürü

• Kocaeli ve Çevresinde El Sanatları