SEMPOZYUM TAKVİMİ

 

Sempozyum Tarihi
08-09-10 Mart 2019

Sempozyum için Önemli Tarihler
07 Aralık 2018: Bildiri başlığı ve özetlerin sempozyum sekreterliğine son gönderilme tarihi

12 Aralık 2018: Kabul edilen bildirilerin duyurulması

15 Şubat 2019: Tam metinlerin teslimi

Düzenleme Kurulumuz tarafından devam eden hazırlık sürecimizde aşağıdaki takvim takip edileceğinden, ilgili tarihler konusunda hassasiyetinizi önemle rica ederiz.