SEMPOZYUM TAKVİMİ


Sempozyum Tarihi
9-10-11 Mart 2018

Sempozyum için Önemli Tarihler
Bildiri Başlığı ve Özetlerin Alınması - 10 Aralık 2017        
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması - 18 Aralık 2017           
Tam Metinlerin Alınması - 1 Mart 2018